Naturvetenskap

Nya insektsarter upptäckta i Lund

I mitten av juni finkammade universitetets biologer gräs, buskar, träd, asfalt och vattendrag runt institutionens byggnader. Allt för att ta reda på vilka växter och djur som lever där. Nu är kartläggningen klar, bland fynden finns 21 rödlistade arter och sex arter som aldrig tidigare påträffats i Sverige.

Dark Side of the Light Chasers - Debbie Ford - böcker (9780340819050) Bokhandel, Samverkan

Kalle Anka-översättare stöttar humaniora

Breathe You Are Alive - Thich Nhat Hanh - pocket (9781427098771) Bokhandel

Istället för att testamentera vill hon vara delaktig och bidra nu. 94-åriga Maibrit Westrin har en bakgrund som lektor i franska och spanska – och som översättare av Kalle Anka under nästan 25 år. Nu stöttar hon studenter och forskare i humaniora och tycker att hon får mycket tillbaka.

Bara du - Ninni Schulman - cd-bok (9789176471760) Bokhandel, Naturvetenskap, TeknikMålet en process av ständig förbättring en roman - Eliyahu M. guldratt - böcker (9789173326476) Bokhandel

Bättre projektledning ska styra upp MAX IV

Brodera fritt på ylle - Karin Derland - böcker (9789187471124) Bokhandel

Brist på professionell projektledning, otydligheter i beslutskedjan och otillräcklig kommunikation ligger bakom förseningarna i strålrörsprogrammet på MAX IV. I den nya åtgärdsplanen prioriteras åtgärder för att lösa de problemen.

Attack On Titan 16 - Hajime Isayama - böcker (9781612629803) Bokhandel, Alfons Åberg (gul) - 5 sagor med Alfons Åberg - Gunilla Bergström - böcker (9789129687521) Bokhandel

Schaeff Grävmaskin Bruder - uteleksaker & sportleksaker

Nu drar universitetets centrala satsning på uppdragsutbildning igång. Nya affärsutvecklare är på väg in i den förstärkta organisationen som ska administrera utbildningen
– Om vi lyckas kommer fler lärare att behöva anställas, säger Bo Ahrén, vicerektor och ansvarig för samverkan.

Bilbana i trä Simba - leksaksbilar & fordon, Naturvetenskap

Klimatforskning på hög nivå

Vid universitetets forskningsstation i Hyltemossa pågår dygnet runt insamlingen av data till europeisk klimatforskning. Den största av de båda masterna sträcker sig hela 150 meter rakt upp i skyn. Varannan vecka måste stationens personal klättra till toppen för att torka rent två sensorer. Och i den lägre masten har det nyligen pågått ett intensivt arbete att installera utrustning som ska studera hur granarnas egna utsläpp egentligen påverkar klimatet.

Forskning, Messages from the Divine Wisdom for the Seeker's Soul - Sara Wiseman - böcker (9781582706665) Bokhandel

Hon vill lära artister att bemästra scenskräck

Francisca Skoogh drömmer om att skapa ett tvärvetenskapligt centrum för ”performance science” vid Lunds universitet. Själv är hon både pianist och psykolog och arbetar på Musikhögskolan i Malmö, där hon forskar kring sitt förhållande till scenen och ängslan inför scenframträdanden. Hon är också ny ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.